“Comuna Todirești, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Modernizare drumuri sătești în comuna Todirești, județul Vaslui, propus a fi amplasat în comuna Todirești, jud.Vaslui.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui, str. Călugăreni, nr.63, Vaslui şi la sediul Primăriei Comunei Todirești, jud.Vaslui, în zilele de luni - joi, între orele 800-1600 şi vineri între orele 800-1400. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Vaslui.


Cetatenii care doresc sa plateasca impozitele pe care le datoreaza bugetului local o pot face in contul RO13TREZ65921A470400XXXX

 

folder Situatii de urgenta

Documents

document 1 Pagina de capat (717 downloads) Popular
document 2 Dispozitia Primarului (662 downloads) Popular
document 3 Componenta CLSU (736 downloads) Popular
document 4 Componenta CO (606 downloads) Popular
document 5 Permanenta (627 downloads) Popular
document 6 Schema flux (659 downloads) Popular
document 7 Tabel cursuri apa si obiective inundabile (611 downloads) Popular
document 7 Tabel Date caracteristice noi TODIRESTI (623 downloads) Popular
document 8 CONTINUTUL CADRU MASURI LA NIVEL LOCAL (635 downloads) Popular
document 9 Masuri preventive si operative (618 downloads) Popular
document 10 Masuri la atingerea CA (607 downloads) Popular
document 11 Masuri la atingerea CI (633 downloads) Popular
document 12 Masuri la atingerea CP (576 downloads) Popular
document 13 Masuri la atingerea CP (606 downloads) Popular
document 14 Componenta SVSU (813 downloads) Popular
document 15 Responsabilii cu alarmarea pe localit componente+sisteme de alarmare (614 downloads) Popular
document 16 Responsabilii cu evacuarea pe localit componente (593 downloads) Popular
document 17 Responsabilul cu intocmirea si transmiterea rapoartelor operative (560 downloads) Popular
document 18 Mijloace de interventie pe localitati componente (599 downloads) Popular
document 19 Formatii de interventie pe localit componente (578 downloads) Popular

Cautare

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla